Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Pecnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.sppecna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest AURELIA BUDZIŃSKA , adres e-mail: sekretariat@sppecna.dlaedu.pl , telefon: 61 813 78 27.

Informacja zwrotna

Adres e-mail w celu zadania pytania:

sekretariat@sppecna.dlaedu.pl

Postępowanie odwoławcze

Adres e-mail do kontaktu

sekretariat@sppecna.dlaedu.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

SZKOŁA PODSTAWOWA W PECNEJ MIEŚCI SIĘ W DWÓCH BUDYNKACH.

BUDYNEK NR 1, ul. SZKOLNA 19 - SIEDZIBA DYREKTORA I SEKRETARIATU SZKOŁY (oddziały przedszkolne, klasy I - III)

BUDYNEK NR 2, ul. GŁÓWNA 20 (klasy IV - VIII)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2020 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sroczyńska
Ilość wyświetleń: 45
22 września 2020 12:24 (Małgorzata Sroczyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 12:22 (Małgorzata Sroczyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 12:21 (Małgorzata Sroczyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany
zmiany w ochronie danych osobowych - czytaj w komunikatach::zmiany w ochronie danych osobowych - czytaj w komunikatach::